Basic info

First Name

Trang

Last Name

Hoàng

User name

hoangtrang1704-_

Country

Vietnam

Gender

Female

Full name

Hoàng Linh Trang

Working languages

English, Vietnamese (Tiếng Việt)

Bio

About

Hoàng Linh Trang_Marketing&Communication. Với những kinh nghiệm, trải nghiệm trong môi trường cấp 3 thông qua hoạt động dự án, câu lạc bộ mình tin rằng sẽ đảm niệm tốt các vai trò cũng như công việc. Đặc biệt hơn khi đến với SBC sẽ là cơ hội để học tập, phát triển bản thân. Một số thành tích như:
   – Giải nhì cuộc thi Ha Noi Fschool Science Day 2022 sau đó có được chọn tham gia ngày hội STEM toàn hệ thống FPT ở Quy Nhơn nhưng em không được giải ạ
     – Giải sáng tạo Khoa học kĩ thuật hành vi cấp thành phố ạ
     – Giải nhất cuộc thi Ithink Camp 2019 hạng mục viết ạ
     – Co-Founder dự án “Nhà” đồng thời là trưởng ban truyền thông ạ
     – Phó ban truyền thông/Đối ngoại dự án “THE CIN”
     – Giải khuyến khích cuộc thi Youth Discovery Case Competition 2021
     – Giải khuyến khích cuộc thi Break The Norm 2021
     – Top 7 best speakers cuộc thi CODOC debate 2021-2022
     – Trưởng ban S3T (ban viết) CLB Nhái Bén Magazine
     – Trưởng ban truyền thông tại CLB Speak-Up

Education

   – Giải nhì cuộc thi Ha Noi Fschool Science Day 2022 sau đó có được chọn tham gia ngày hội STEM toàn hệ thống FPT ở Quy Nhơn nhưng em không được giải ạ
     – Giải sáng tạo Khoa học kĩ thuật hành vi cấp thành phố ạ
     – Giải nhất cuộc thi Ithink Camp 2019 hạng mục viết ạ
     – Co-Founder dự án “Nhà” đồng thời là trưởng ban truyền thông ạ
     – Phó ban truyền thông/Đối ngoại dự án “THE CIN”
     – Giải khuyến khích cuộc thi Youth Discovery Case Competition 2021
     – Giải khuyến khích cuộc thi Break The Norm 2021
     – Top 7 best speakers cuộc thi CODOC debate 2021-2022
     – Trưởng ban S3T (ban viết) CLB Nhái Bén Magazine
     – Trưởng ban truyền thông tại CLB Speak-Up

Significant achievements

   – Giải nhì cuộc thi Ha Noi Fschool Science Day 2022 sau đó có được chọn tham gia ngày hội STEM toàn hệ thống FPT ở Quy Nhơn nhưng em không được giải ạ
     – Giải sáng tạo Khoa học kĩ thuật hành vi cấp thành phố ạ
     – Giải nhất cuộc thi Ithink Camp 2019 hạng mục viết ạ
     – Co-Founder dự án “Nhà” đồng thời là trưởng ban truyền thông ạ
     – Phó ban truyền thông/Đối ngoại dự án “THE CIN”
     – Giải khuyến khích cuộc thi Youth Discovery Case Competition 2021
     – Giải khuyến khích cuộc thi Break The Norm 2021
     – Top 7 best speakers cuộc thi CODOC debate 2021-2022
     – Trưởng ban S3T (ban viết) CLB Nhái Bén Magazine
     – Trưởng ban truyền thông tại CLB Speak-Up

Certifications

https://drive.google.com/drive/folders/1139x1xKvyC-gjy3AKlq5Zq_t_gB4aqLd?usp=sharing

Business

Business

Open to new collaborations

Current employment

Marketing Communication_Maypaperflower

Expertise

– Co-Founder dự án "Nhà" đồng thời là trưởng ban truyền thông ạ – Phó ban truyền thông/Đối ngoại dự án "THE CIN" – Giải khuyến khích cuộc thi Youth Discovery Case Competition 2021 – Giải khuyến khích cuộc thi Break The Norm 2021 – Top 7 best speakers cuộc thi CODOC debate 2021-2022 – Trưởng ban S3T (ban viết) CLB Nhái Bén Magazine – Trưởng ban truyền thông tại CLB Speak-Up

Motivation for social impact creation

Từ những thực trạng xuất hiện trong xã hội đặc biệt về các nét văn hóa truyền thống mà những dự án như này được tạo ra, thành lập nhằm giải quyết động lực tạo ra tác động xã hội.

Contributions to the SBC community

Mình mong muốn tăng cơ hội việc làm cho những đối tượng khó khăn/yếu thế trong xã hội. Qua SBC sẽ là bước đệm cho sự thay đổi, cống hiến cho xã hội.

Sustainable Development Goals

GOAL 1: No Poverty, GOAL 3: Good Health and Well-being, GOAL 8: Decent Work and Economic Growth, GOAL 11: Sustainable Cities and Communities, GOAL 12: Responsible Consumption and Production, GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

Research

Research

Active but not looking

Research interests

Nghiên cứu các đối tượng khách hàng, thị phần, phân khúc liên quan đến dự án, công việc lĩnh vực đang thực hiện

Current research projects

Maypaperflower

Selected publications

N/A

SBC competition

Competition: look for projects

Active but not looking for new projects

Competition: look for members

Stop recruiting members