LEMIT FOODS

Groups Forums LEMIT FOODS

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Lemitfoods (tiền thân là Cơ sở sản xuất nước sốt, gia vị và Thực phẩm Mai Dương, tỉnh Hậu Giang), là một doanh nghiệp startup có chiến lược xây dựng và phát triển tiên phong cho ngành thit mít...
View more

Viewing 1 of 1 discussions

You must be logged in to create new discussions.