Basic info

First Name

Cẩm Nhung

Last Name

Cao Thị

User name

lemit

Country

Vietnam

Gender

Female

Full name

Cao Thị Cẩm Nhung

Working languages

English, Vietnamese (Tiếng Việt)

Bio

About

Tôi tên: Cao Thị Cẩm Nhung

CEO: MAI DƯƠNG FOODS

NGƯỜI SÁNG LẬP: LEMIT FOODS

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Hóa học

LEMIT FOODS Là người tạo ra các sản phẩm thực vật dựa trên thịt mít đâu tiên tại Việt Nam.

LEMIT FOODS là một doanh nghiệp tạo ra tác động xã hội và phát triển nông nghiệp bên phòng.

Các sản phẩm của LEMIT FOODS đã đạt giải trong kỳ thi dự án khởi nghiệp cấp quốc gia vào năm 2022. Và được rất nhiều báo chí truyền thông đưa tin về sản phẩm.

mục tiêu tham gia: Kêt nối, giao lưu , học hỏi , trải nghiệm và tham gia xây dựng cộng đồng phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

LEMIT FOODS luôn tạo ra các giá trị hướng lên cộng đông

Education

Bằng cử nhân hóa học của trường Đại Học Cần Thơ

Giấy chứng nhận Thực hành vệ sinh tốt (GHP) của viện Mekong Institute

Significant achievements

Tuyên bố “Hương vị Thơm ngon, Tốt cho Sức khỏe và Bền vững: Trải nghiệm Lợi ích Tuyệt vời của Sản phẩm Thay thế Thịt từ Mít,” định hướng các hoạt động kinh doanh và thu hút các bên liên quan chia sẻ giá trị và tầm nhìn. Bằng cách tập trung vào hương vị, sức khỏe và tính bền vững, chúng tôi mong muốn thu hút nhiều NTD ăn kiêng linh hoạt, bao gồm người ăn chay và người ăn thịt.

Sứ mệnh của chúng tôi phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt các Mục tiêu 3: Sức khỏe và Hạnh phúc, Mục tiêu 8: Tăng trưởng Kinh tế và Việc làm Bền vững, Mục tiêu 12: Sản xuất và Tiêu dùng có Trách nhiệm

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Lemit Foods là đóng góp xây dựng một thế giới nơi mọi người có thể tiếp cận với các loại thực phẩm ngon từ thực vật, tốt cho sức khỏe và bền vững, đồng thời là nơi nông dân và cộng đồng địa phương có thể phát triển.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ thống thực phẩm công bằng và công bằng hơn, mang lại lợi ích cho cả con người và hành tinh.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của chúng tôi là đổi mới sáng tạo ngành nông sản thực phẩm của Việt Nam bằng cách cung cấp các sản phẩm thay thế thịt có nguồn gốc thực vật và thúc đẩy các phương pháp canh tác bền vững, đồng thời hỗ trợ cộng đồng địa phương.

 

 

Certifications

mekonginst acad.org

Business

Business

Looking for business partners, Looking for investment opportunities, Open to work, Open to new collaborations

Current employment

Giám đốc cơ sở sản xuất nước sốt, gia vị và thực phẩm Mai Dương

Expertise

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học và kiến thức chuyên môn: Giám đốc sản xuất

Motivation for social impact creation

Thơm ngon, Tốt cho Sức khỏe và Bền vững: Trải nghiệm Lợi ích Tuyệt vời của Sản phẩm Thay thế Thịt từ Mít Startup của chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các lựa chọn thay thế thịt, bền vững, tốt cho sức khỏe và ngon miệng, đồng thời hỗ trợ nông dân địa phương và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh công bằng và toàn diện

Contributions to the SBC community

Cùng kết nối và hỗ trợ cộng đồng SBC xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững gắn với mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội

Sustainable Development Goals

GOAL 3: Good Health and Well-being, GOAL 8: Decent Work and Economic Growth, GOAL 12: Responsible Consumption and Production

Research

Research

Looking for collaborators

Research interests

Nghiên cứu các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội.

Current research projects

Thương mại hóa và sản xuất  các sản phẩm Plant based từ thịt mít trên mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội

Selected publications

Lemitfoods’ Youtube Channel

https://www.youtube.com/@lemitfoods 

Television/Radio

https://vtv.vn/kinh-te/thit-thuc-vat-huong-di-moi-trong-che-bien-nong-san-20221229104325938.htm

https://vtv.vn/lien-hoan-truyen-hinh/phong-su-ngan/thit-nhung–khong-phai-thit-3740.html

https://vtv.vn/kinh-te/thit-thuc-vat-huong-di-moi-trong-che-bien-nong-san-20221229104325938.htm

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hau-giang-san-pham-khoi-nghiep-nang-cao-gia-tri-cay-mit-6575199.html

https://www.thvl.vn/chuyen-de-thvl/phong-su-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dbscl/

https://www.thvl.vn/chuyen-de-thvl/nhip-song-dong-bang-nguoi-mien-tay-sang-tao/

https://www.youtube.com/watch?v=xIPRHrQEuVc

https://haugiangtivi.vn/tin-tuc/hon-thit-da-mit

https://www.youtube.com/watch?v=6BRgvGEtMRQ

https://www.youtube.com/watch?v=IpzlYyy-g_A

https://vovgiaothong.vn/newsaudio/thuong-hieu-le-mit–ket-qua-di-tim-cai-khon-tu-gian-kho-d29866.html

https://vovgiaothong.vn/news/thit-thuc-vat-tu-mit-nang-tam-gia-tri-cho-nong-san-viet-d29714.amp

https://www.youtube.com/watch?v=60DnWywWoe8&t=6s 

Newspaper

https://congthuong.vn/cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-bun-ngu-sac-thit-thuc-vat-tu-mit-co-the-thuong-mai-hoa-223486.html 

https://hvnclc.vn/hanh-trinh-chung-ket-du-an-khoi-nghiep-nong-nghiep-doi-moi-sang-tao-lan-8-nam-2022/

https://tintucmientay.baoangiang.com.vn/hau-giang-lan-gio-moi-cho-nong-san-nga-bay-a348790.html

https://nld.com.vn/kinh-te/lan-gio-moi-cho-khoi-nghiep-nong-thon-20220925212117446.htm

https://danviet.vn/hau-giang-khong-ngo-trai-mit-thai-co-the-lam-duoc-pate-mit-banh-phong-mit-20221020122629877.htm

https://nongsanviet.nongnghiep.vn/chuan-hoa-tu-du-an-khoi-nghiep-d335670.html

https://thuonghieusanpham.vn/co-gai-8x-bien-mit-thanh-pate-mit-banh-phong-gay-sot-thi-truong-42063.html

https://www.phunuonline.com.vn/nhung-ban-tre-mang-giac-mo-nong-san-viet-a1482140.html

https://www.baohaugiang.com.vn/kinh-te/thit-lam-tu-mit-co-the-khong-!-115499.html

https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/plant-based-meat-from-jackfruit-is-the-future-consumption-trend-d335264.html

https://thegioihoinhap.vn/magazine/bao-xuan/thit-goc-thuc-vat/

SBC competition

Competition: look for projects

Active but not looking for new projects

Competition: look for members

Lab member

Website and social media