Basic info

First Name

Nguyễn Dương

Last Name

Khánh Linh

User name

ndkl-sbcycg3

Country

Vietnam

Gender

Female

Full name

Nguyễn Dương Khánh Linh

Working languages

English, Vietnamese (Tiếng Việt)

Bio

About

(1) Tôi là người có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình

(2) Mục tiêu của tôi là: Kết nối được với các doanh nghiệp tiềm năng

(3) Từng hỗ trợ một vài dự án tình nguyện

(4) Có cơ hội làm việc với các bạn sinh viên tài năng và các doanh nghiệp

Education

Chưa có

Significant achievements

Chưa có

Certifications

Chưa có