Basic info

First Name

HANH

Last Name

TRAN THI MY

User name

hanhtranntu2023

Country

Vietnam

Gender

Female

Full name

Trần Thị Mỹ Hạnh

Working languages

English, Vietnamese (Tiếng Việt)

Bio

About

Giảng viên, tiến sĩ về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phảm

Mục tiêu: phát triển sản phẩm an toàn và lan toả phục vụ cộng đồng

Động lực: Đổi mới và sáng tạo phục vụ cộng đồng SBC dựa trên kiến thức và  kinh nghiệm cá nhân.

Education

Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hải dương Tokyo, Nhật Bản

Significant achievements

– Giảng thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà 2011-2012

– Giảng thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà 2021-2022

– Nhà khoa học trẻ tiềm năng

Certifications

– Chuyên gia HACCP, ISO (SEA-QIP đào tạo)

– Chuyên gia về nông nghiệp hữu cơ (Úc đào tạo)

– Chuyên gia về đạo tạo phát triển con người

Business

Business

Looking for business partners

Current employment

Giảng viên tại Trường Đại học Nha Trang

Expertise

Chuyên gia Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm

Motivation for social impact creation

Sáng tạo nhằm phục vụ cộng đồng bằng những điều thực tế, lan toả tinh thần sáng tạo đổi mới để tạo những sản phẩm hữu ích có ứng dụng trong thực tế, tạo tác động xã hội.

Contributions to the SBC community

Tinh thần đổi mới sáng tạo, tao tác động xã hội, lan toả cộng đồng

Sustainable Development Goals

GOAL 3: Good Health and Well-being, GOAL 12: Responsible Consumption and Production, GOAL 13: Climate Action, GOAL 14: Life Below Water, GOAL 15: Life on Land, GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

Research

Research

Looking for collaborators

Research interests

An toàn thực phẩm, sáng tạo và đổi mới, lan toả cộng đồng

Current research projects

1. Resilient Artificial Intelligence of Things (AIoT) Green Energy System with Real-time Solution for Effective Aquaculture (REAS-SEA)

2. 2.5D Technology-based Integrated Antenna Array mm-Wave System For Non-Invasive Food Safety Scanner (TIAS)

Selected publications

Đã công bố hàng chuc bài báo, hội thảo quốc tế

Teaching

Teaching experience

– Có 20 năm giảng dạy An toàn thực phẩm, quản lý sản xuất nông nghiêp: phát triển sản phẩm, chế phẩm thân thiện môi trường,

Teaching philosophy and method

– Phương pháp dạy dựa trên vấn dề

– Phương pháp  dự án thực tế

–  Phương pháp seminar

 

SBC competition

Competition: look for projects

Active but not looking for new projects

Competition: look for members

Lab member