Vườn rừng Bản Thổ

Groups Forums Vườn rừng Bản Thổ

Mục tiêu xã hội của dự án Vườn rừng Bản Thổ là vừa góp phần bảo tồn, khôi phục rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học, vừa tạo được sinh kế bền vững cho người dân địa phương ngay trên chính mảnh đất quê hương và góp phần khôi phục vă...
View more
  • All Discussions

  • Sorry, there were no discussions found.

You must be logged in to create new discussions.