Farmers Adapt – case writing group

Groups Forums Farmers Adapt – case writing group

Chúng tôi nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trồng lúa nước, giúp người nông dân giảm tới 40% chi phí phân bón, 20% chi phí thuốc bảo vệ thực vật.
  • All Discussions

  • Sorry, there were no discussions found.

You must be logged in to create new discussions.