DASUKI FARM

Groups Forums DASUKI FARM

Dasuki Farm là một nông trại sinh thái được thiết kế, xây dựng dựa trên nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp thuận tự nhiên. Nông trại không chỉ đơn thuần là một nông trại mà nó còn là thực hiện nhiều chức năng khác nhằm tạo ra nhiều sả...
View more
  • All Discussions

  • Sorry, there were no discussions found.

You must be logged in to create new discussions.