Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững SOFA

Groups Forums Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững SOFA

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự hội nhập và phát triển hiện nay thì Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế nào là một vấn đề đáng quan tâm? Vì vậy nhận thấy được cơ hội nhóm...
View more

  • All Discussions

  • Sorry, there were no discussions found.

You must be logged in to create new discussions.