Vòng 3: Công nghệ sản xuất hạt giống lúa gạo nảy mầm nhanh (Dorgerseed.com)

Vòng 3: Công nghệ sản xuất hạt giống lúa gạo nảy mầm nhanh (Dorgerseed.com)

Đây tiếp tục là một trong những giải pháp mà chúng tôi nghiên cứu ra Mục đích hỗ trợ nông dân trồng lúa tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu rủi ro, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, gia tăng lợi nhuận. Đồng thời nó cũng giúp giảm việc sản xuất hạt giống một cách dư thừa, giúp tiết kiệm tài nguyên cho sản xuất.

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về công nghệ này tại: https://www.dorgerseed.com/

Một phóng sự ngắn của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam về công nghệ sân bóng hạt giống nhanh (Dorgerseed) của chúng tôi