SOCIAL INNOVATION

REFERENCE:

Baodientuvtv (2020) Giúp Người khiếm thính Theo dõi Các Bản Tin Thời SỰ CỦA VTV, BAO DIEN TU VTV. vtv.vn. Available at: https://vtv.vn/trong-nuoc/giup-nguoi-khiem-thinh-theo-doi-cac-ban-tin-thoi-su-cua-vtv-2020031919303325.htm (Accessed: May 1, 2023).

Baotuoitre (2017) Còn nhiều ‘Rào Cản’ Cho Người khuyết tật, TUOI TRE ONLINE. Available at: https://tuoitre.vn/con-nhieu-rao-can-cho-nguoi-khuyet-tat-157287.htm (Accessed: May 1, 2023).

General Statistics Office of vietnam (no date). Available at: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/labor-force-report-2019.pdf (Accessed: May 1, 2023).

Project Muse (no date). Available at: https://muse.jhu.edu/ (Accessed: May 1, 2023).

Statistical yearbook of Vietnam 2016 (no date) General Statistics Office of Vietnam. Available at: https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2019/10/statistical-yearbook-of-vietnam-2016/ (Accessed: May 1, 2023).

Thực trạng CƠ sở HẠ tầng, thiết BỊ hỗ trợ Cho Người Khuyết tật học Nghề và Làm việc (no date) va. Available at: https://tuvanmienphi.vn/vi/phap-luat/1067-thuc-trang-co-so-ha-tang-thiet-bi-ho-tro-cho-nguoi-khuyet-tat-hoc-nghe-va-lam-viec.html (Accessed: May 1, 2023).

Xây dựng các mô hình kinh doanh bền vững hướng tới tạo công ăn việc làm cho người yếu thế.

Vấn đề xã hội:

Hiện nay Việt Nam có khoảng 2,5 triệu Người Điếc/Nghe kém và nhóm lao động này đang gặp khá nhiều khó khăn trong đời sống cũng như công việc. Hầu hết các chương trình, dự án giúp nâng cao sinh kế và xúc tiến việc làm cho người khuyết tật chưa dựa vào nhu cầu thị trường, do đó chưa phát huy hiệu quả trong việc phát triển sinh kế bền vững cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid ảnh hưởng nặng nề tới thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và đặc biệt là nhóm lao động yếu thế. Đánh giá nhanh của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) về tác động KT – XH của đại dịch Covid-19 đối với người khuyết tật chỉ ra rằng, khoảng 30% người khuyết tật bị mất việc làm, gần 50% bị giảm giờ làm và gần 60% bị cắt lương…

Giải pháp:

–         ShoesPlus là thương hiệu của Công ty Cổ phần CleanUp, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi đồ hiệu (giày, túi, ví,…), sử dụng nhân sự chính là nhóm người Điếc. ShoesPlus cung cấp các sản phẩm bổ sung đi kèm nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc làm sạch, phục hồi và giữ cho sản phẩm bền đẹp.

–         ShoesPlus được hình thành với mục tiêu là tạo dựng ra một mô hình kinh doanh dạng chuỗi đáp ứng 2 tiêu chí:

·        Có khả năng phát triển kinh doanh bền vững, tạo ra lợi nhuận tốt, để nâng cao chất lượng sống của người Điếc nói riêng, người yếu thế nói chung tại Việt Nam.

·        Giúp người khuyết tật Việt Nam (cụ thể là nhóm người Điếc và người thấp lùn) có khả năng tự chủ trong cuộc sống bằng việc đào tạo và cung cấp các cơ hội việc làm đa dạng, dễ tiếp cận (có thể mở ở nhiều địa phương, khu vực địa lý), với môi trường làm việc cởi mở, bình đẳng, thân thiện và hướng đến cộng đồng