SOCIAL INNOVATION

ROUND 1:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ICj5R6x-Gek

Trang trình bày :https://www.canva.com/design/DAFhNjAAq2I/a8c_t4pyOU7NHWES2tllyg/view?utm_content=DAFhNjAAq2I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Báo đài đăng tin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ed483a40LVcbLx5rBlZoMeSFy-zzH1DK9-i8MtsA8ns/edit#gid=0

Dự án 4:30 Sáng được sáng lập với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng về giấc ngủ, giúp người tham gia rèn luyện thói quen ngủ đủ – dậy sớm một cách hiệu quả thông qua ứng dụng khoa học thói quen và lý trí trò chơi hóa thuyết.

Đến nay, qua 7 năm hoạt động, dự án 4:30 Sáng đã có hơn 240.000 người tham gia. Qua nhiều năm, nhiều chương trình được tổ chức, và qua khảo sát ý kiến ​​của nhiều người, chúng tôi biết rằng mọi người ngủ sớm dậy sớm sẽ có chất lượng Ngủ ngon và thông qua đó có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chính vì lẽ đó nên chúng tôi lấy khẩu hiệu là “Giấc ngủ ngon – Cuộc sống tốt đẹp” Khuyến khích tầm quan trọng của chất lượng Giấc ngủ đến cuộc sống của mỗi người, ngủ tốt cuộc sống mới tốt đẹp.

Đến với cuộc thi Sáng tạo Doanh nghiệp Xã hội (SBC), chúng tôi muốn đưa ra dự án cộng đồng 4:30 Sáng đến nhiều người hơn nữa. Và đặc biệt, 4:30 Sáng hy vọng có thể đi sâu vào vòng trong để dự đoán không có những người đóng góp phần nâng cao Giấc ngủ của cả cộng đồng mà còn lại nhiều giá trị hơn cho xã hội.