SOCIAL INNOVATION

https://www.youtube.com/watch?v=TKQBZlzWwes

Home

https://www.tiktok.com/@ctycpsofa?_t=8byJBFTJZiy&_r=1

https://www.facebook.com/nongnghiepsofa

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự hội nhập và phát triển hiện nay thì Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế nào là một vấn đề đáng quan tâm? Vì vậy mà nhận thấy được hội nhóm SOFa đã cùng nhau thực hiện dự án “Bộ sản phẩn SOFA ứng dụng trong hệ thống nông nghiệp tuần hoàn” và đưa ra thị trường bộ 5 sản phẩm bao gồm:

+ Ủ phân, cải tạo bộ xử lý đất trồng Bio Decomposer

+ Kích hoạt cường độ bung sức khỏe với Humic plus

+ Dinh dưỡng cây trồng Nutri super

+ Bộ trừ sâu và phòng bệnh cây trồng Vanre và SOFa Vaccino

Mong câu trả lời là nông nghiệp sạch và tránh gây tác động đến môi trường phù hợp với các mục tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Để ứng dụng vào nông nghiệp tuần hoàn, SOFa nghiên cứu tạo ra bộ sản phẩm thích hợp xoay vòng đời cây trồng từ giai đoạn cải cách tạo đất trồng trọt đến giai đoạn thu dự án Mục đích giúp công việc canh tác trở nên dễ dàng và nhanh chóng Có thể tham gia quá nhiều vào quá trình phát triển của cây, tập đoàn vi sinh cao cấp có trong các sản phẩm với sự sinh trưởng mạnh mẽ trong điều kiện thời hậu nông nghiệp Việt Nam.
Là doanh nghiệp được thành lập dưới sự bảo trợ của Tập đoàn sinh học AQ và đại học Nguyễn Tất Thành SOFa ra đời với sứ mệnh: đồng hành tạo ra nền tảng nông nghiệp hữu cơ bền vững bằng những sản phẩm an toàn, chất lượng , tác dụng.