FairMarket Project Desciption

Chúng tôi cung cấp các giải pháp miễn phí và giá thấp nhằm mục tiêu giúp mọi người trên toàn cầu kinh doanh trực tuyến một cách đơn giản và hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên cơ nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho phụ nữ, người yếu thế hoặc những người có điều kiện học tập, tiếp cận với công nghệ không cao. Hiện tại chúng tôi đang có 40.000 người dùng, đa số họ đang sử dụng các tính năng miễn phí và chúng tôi giúp họ phát triển và quản lý mức tổng doanh thu là $50.000.000 mỗi tháng.