SBC101 case

Farmer Adapt là một dự án nghiên cứu phát triển các giải pháp hỗ trợ trồng lúa nước. Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp khách nhau nhằm tác động một cách toàn diện nhất có thể vào công việc trồng lúa của nông dân. Để giới thiệu toàn diện dự án trong một lần sẽ cần đưa ra rất nhiều thông tin, do đó chúng tôi sẽ sử dụng bài tập này như một cách để giới thiệu tới quý vị từng phần nhỏ trong dự án của chúng tôi.

Mô hình trồng lúa không cày bừa tuần hoàn dinh dưỡng tại chỗ

I. Giới thiệu về mô hình kinh doanh

Mô hình trồng lúa không cày bừa tuần hoàn dinh dưỡng tại chỗ là một phương pháp nông nghiệp bền vững, tập trung vào việc tái tạo và duy trì độc lập hệ sinh thái đất đai. Mô hình này nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng tiêu cực của việc cày bừa truyền thống đến môi trường, giảm sự phụ thuộc vào phân bón hoá học, tái tạo phụ phẩm nông nghiệp như thân cây lúa làm phân bón hữu cơ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng cường sản lượng lúa.

II. Mô tả mô hình kinh doanh

Quá trình triển khai:

Mô hình này bắt đầu bằng việc tạo ra một hệ thống tầng đất đa lớp, trong đó lớp trên cùng là lớp phân hủy tự nhiên, lớp dưới cùng là lớp đất giàu dinh dưỡng. Thay vì cày bừa, hệ thống này sử dụng các phương pháp như chất phủ đất, tái chế phế liệu hữu cơ và vi sinh vật có lợi để duy trì cấu trúc đất đa lớp này. Đặc biệt do vật liệu hữu cơ được xử lý ngay trên bề mặt giàu oxy, việc này làm giảm phát thải khí metan một loại khí gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh.

Quá trình trồng lúa:

Sau khi xử lý đất và lớp phủ, quá trình trồng cấy diễn ra bình thường như cách trồng lúa thông thường. Các tầng phủ sẽ giúp hạn chế cỏ dại, giảm sự mất nước, giảm rửa trôi đất, bảo vệ hạt giống và cây giống,  hỗ trợ việc nuôi dưỡng cây lúa trong suốt quá trình mọc và sinh trưởng. Quá trình này không chỉ giảm thiểu việc sử dụng nước và phân bón, mà còn tạo ra một môi trường tốt cho vi sinh vật có lợi phát triển.

Quản lý hệ sinh thái:

Mô hình này tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và cân bằng, nơi các loại vi sinh vật có lợi và côn trùng có thể sinh sống và hoạt động. Việc tạo ra một môi trường tự nhiên thu hút côn trùng có lợi như bọ cánh cứng … giúp kiểm soát sâu bệnh và giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

III. Lợi ích của mô hình kinh doanh

Bảo vệ môi trường: Mô hình trồng lúa không cày bừa giảm thiểu sự mất mát đất đai và ô nhiễm môi trường do việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hóa học, giảm phát thải khí nhà kính. Nó còn giảm thiểu sự tiêu thụ nước và tác động lên các nguồn tài nguyên nước.

Tăng năng suất: Qua việc sử dụng hệ thống tầng đất đa lớp và vi sinh vật có lợi, mô hình này tăng cường sự sinh trưởng của cây lúa và năng suất mùa màng.

Tiết kiệm chi phí: Mô hình chỉ sử dụng máy móc ở mức độ thấp và giảm việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tăng cường sự đa dạng sinh học: Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi sinh vật có lợi và côn trùng, tăng cường đa dạng sinh học trong khu vực trồng lúa.

IV. Kế hoạch triển khai mô hình cho nông dân

Để chuyển giao mô hình kinh doanh trồng lúa không cày bừa tuần hoàn dinh dưỡng tại chỗ cho nông dân, cần có một kế hoạch triển khai rõ ràng và hỗ trợ từ phía chuyên gia nông nghiệp, nhà nước. Dưới đây là những giai đoạn chính trong quá trình triển khai mô hình:

Đào tạo và tư vấn:

Đầu tiên, cần tổ chức các khóa đào tạo và buổi tư vấn cho nông dân về các nguyên tắc và phương pháp trồng lúa không cày bừa. Cung cấp cho họ kiến thức về hệ thống tầng đất đa lớp, vi sinh vật có lợi và cách quản lý hệ sinh thái. Đồng thời, hướng dẫn về quản lý năng suất và kỹ thuật chăm sóc cây lúa.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vật liệu:

Chúng tôi hỗ trợ nông dân trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống tầng đất đa lớp tại các cánh đồng trồng lúa. Chúng tôi cũng cần cung cấp vật liệu như chất phủ đất, phế liệu hữu cơ và vi sinh vật có lợi để giúp nông dân bắt đầu triển khai mô hình.

Giám sát và hỗ trợ liên tục:

Sau khi triển khai, chúng tôi tiếp tục giám sát và cung cấp hỗ trợ cho nông dân, kiểm tra tình trạng cây lúa, đánh giá chất lượng đất và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp nông dân giải quyết các khó khăn và thắc mắc trong quá trình triển khai mô hình.

Chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng cộng đồng:

Tạo cơ hội cho các nông dân trong mô hình này để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Tổ chức các buổi hội thảo, cuộc họp và tạo mạng lưới cộng đồng giữa các nông dân có thể tạo sự đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển.

V. Kết luận

Mô hình kinh doanh trồng lúa không cày bừa tuần hoàn dinh dưỡng tại chỗ là một phương pháp nông nghiệp bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho môi trường và người dân. Qua việc tạo ra một hệ thống đất đa lớp, sử dụng vi sinh vật có lợi và côn trùng, mô hình này không chỉ nâng cao năng suất mà còn bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái đa dạng.

Link Tham Khảo: https://danviet.vn/trong-lua-khong-can-ngam-u-hat-giong-khong-can-cay-bua-mo-hinh-doc-dao-o-nam-dinh-20221102003126955.htm

https://drive.google.com/file/d/1XtceLM_2xbS1y7FUu3OLcmY1SMknvWSG/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1vdoLMn9SZ07ryuK5fWcDucXI8Hkgi-Do/view?usp=drive_link