BUSINESS MODEL

BÀI THUYẾT TRÌN VÒNG 2:

https://youtu.be/Gs5v3lCAj-A

MINH CHỨNG CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH VÒNG2:

https://docs.google.com/document/d/19BhzfiqLebcrv81_F4oS3h8fhBQ0KYBCKcczqFIycY4/edit?usp=sharing

MINH-CHUNG-CUA-BAI-THUYET-TRINH Vòng 2

 

MINH CHỨNG CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH

https://youtu.be/IvpZXaI8jEQ

” Tái chế vải trên toàn quốc” là một dự án mang trên mình một sứ mệnh góp phần bảo vệ những vấn đề về an ninh môi trường.

Thực trang ” Fast fashion” ngày càng phổ biến rộng rãi đã thúc đẩy việc sản xuất ngành hàng thời trang phát triển mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ ấy, là những hệ lụy ảnh hưởng đến môi trường: ” Ngành công nghiệp may mặc hiện đang gây ô nhiễm môi trường đứng vị trí thứ hai trên toàn thế giới”.
Và từ sau đại dịch Covid -19 đến nay, tình trạng kinh tế lạm phát và đình trệ, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu việc làm cho người dân lao động.

Chính vì lẽ đó, dự án muốn góp phần để giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường ứng với mục tiêu số 13 của SDG, và tạo được những việc làm nhằm giải quyết phần nào vấn đề thất nghiệp cho người dân lao động ứng với mục tiêu số 8 của SDG.

” Tái chế vải trên toàn quốc” sẽ tạo ra những sản phẩm đồng hành cùng mọi gia đình từ việc tái chế lại những loại vải thải của ngành công nghiệp may mặc.